Radno vreme: Ponedeljak - Sreda - Petak 14-18h Utorak - Četvrtak 10-14h

Avicenna je akreditovana ordinacija sa mnogim priznanjima

U saradnji sa IMEDIS-om

Center of intellectual medical systems IMEDIS.

Centar intelektualnih medicinskih sistema.