Radno vreme: Ponedeljak - Sreda - Petak 14-18h Utorak - Četvrtak 10-14h

AVICENNA

Akupunktura

This post is also available in: English (енглески) Русский (руски)

–  Akupunktura je deo tradicionalne kineske medicine koju je Svetska zdravstvena organizacija jos
sedamdesetih godina priznala kao zvaničan metod lečenja. Ova metoda je preporučena za lečenje
preko 50 bolesti.
Čovek je energetsko biće i kroz ljudski organizam kruži vitalna energija koja se naziva KI ili ĆI (
CHI ) po tačno definisanim putanjama koje se nazivaju meridijani.
Ta energija se pojavljuje u dva oblika YIN i YANG koji moraju biti u ravnoteži da bismo bili
zdravi.
Psihofizičko zdravlje čoveka i energetska ravnoteža zavise od nesmetanog toka vitalne energije i
od odnosa YIN i YANG.

Akupunktura

Akupunktura

Različiti spoljašnji faktori ( hladnoća, povrede, bakterije, virusi, negativna zračenja…), kao i
unutrašnji faktori (negativne emocije, ljutnja, bes, tuga, briga…) mogu poremetiti ili zaustaviti
protok chi energije i dovesti do poremećaja fizioloških funkcija organizma i bolesti.
Prema ovom učenju, poremećeni ili prekinuti tok vitalne energije može se ponovo uspostaviti
ubadanjem iglica u akupunkturne tačke koje se nalaze na meridijanima, čime se ponovo
uspostavlja ravnoteža i kruženje energije u ljudskom organizmu i postiže ozdravljenje.

Akupunktura

Akupunktura