Radno vreme: Ponedeljak - Sreda - Petak 14-18h Utorak - Četvrtak 10-14h

AVICENNA

Kvantna medicina

This post is also available in: English (енглески) Русский (руски)

Poslednjih par godina znatno se povećala svest ljudi o zdravlju . Sve veći broj pacijenata želi aktivno učešće u lečenju, a ne pasivno primanje recepata i lekova. Sve je manje onih koji su spremni olako da popiju pilulu kada im je loše. Mnogi pacijenti se plaše neželjenih efekata hemijskih lekova i počinju da traže korisne alternative.

Kvantna medicina

 

Ljudski organizam

Ljudski organizam je složeni kibernetski sistem sa veoma razvijenom energetsko-informativnom mrežom, integrisan na više nivoa. To znači da bolest ne prepoznaju samo ugrožene ćelije i oragni, već sve ćelije čitavog organizma, te su sposobne da ga brane preko mnogostrukih i veoma komplikovanih mehanizama samoregulacije. Kvantna medicina, kao nova medicinska disciplina upravo se zasniva na poznavanju energetskog polja organizma. Reguliše poremećaj frekvence, pokreće imunološki sistem i pokreće sopstvenu, unutrašnju laboratoriju za proizvodnju supstanci koje će se izboriti sa bolešću.

Akademik Sergej Pantelejmonović Sitko, nuklearni fizičar, matematičar, počasni naučnik Ukrajine, poslednjih pedeset godina intezivno  je razvijao novi pravac u fizici , fizika živog (PHYSICS of the ALIVE). Zajedno sa Frelihom (Herbert Frehlch) formirao je koncept  KVANTNE FIZIKE ŽIVOGA, koja postaje teoretska osnova novog pravca u medicini, kvantne medicine.

Naše telo predstavlja kondenzovani oblik energije ( bolje reći : energetskih entiteta ) koji se u zavisnosti od mnogih činilaca projektovao u datom proseku prostora i vremena i kao takvo zadržalo svojstvo da svaki kvant te  kondenzovane energije poseduje osnovnu sveobuhvatnu informaciju i hologramsko svojstvo.

Kvantna medicina

Nastanak bolesti objašnjava se kao metastabilnog stanja , mehanizmom ,,ubacivanja“ informacija o bolesti putem  elektromagnetnih talasa u elektromagnetni omotač ljudskog tela. Jezikom informacione tehnologije rečeno, dolazi do implementacije ,,virusa“ u postojeći program koji izaziva energetski disbalans prethodno stabilnog stanja, koje nazivamo stanjem zdravlja.  Elektromagnetni omotač pravi vrlo jako koherentno polje koje sprečava uticaj svakodnevnih promena na ljudski organizam. Putem metoda kvantne medicine korigujemo poremećene frekvence i organizam uvodimo u stabilno stanje zdravlja ili ga približavamo tom stanju koje organizam prepoznaje kao osnovno stanje.

Pri nastanku bolesti, postoji informacija o bolseti ali je informacija o zdravom stanju prethodila informaciji o bolesti.