Radno vreme: Ponedeljak - Sreda - Petak 14-18h Utorak - Četvrtak 10-14h

AVICENNA

Biorezonantna terapija (BT)

This post is also available in: English (енглески) Русский (руски)

– Biorezonantna terapija koristi elektromagnetne talase male snage s tim što su u ovoj metodi jako bitne i druge karakretistike talasa (njegova amplituda, faza, izgled…).  Dejstvo je moguće kako na ćelijskom, tako i na nivou organa, organskih sistema i celog organizma.

Kod zdravih ćelija ti talasi će biti harmonični i u skladu sa talasima ostalih ćelija organizma. Organizmu strane supstance (toksini, alergeni, bakterije, virusi…) imaju drugačiji talasni obrazac u odnosu na zdrave ćelije i prisustvom u organizmu menjaju zdrav talasni obrazac ćelija. Terapija se sprovodi na dva načina. Prvi način je upotreba korigovanih, prethodno detektovanih, sopstvenih EM talasa tela koji mu se vraćaju i tako ga „podsećaju“ na njegovo zdravo stanje i pomažu mu da ga uspostavi. Ovo je takozvana endogena biorezonantna terapija. Drugi način je izlaganje tela talasima čije su frekvencije memorisane u samom aparatu. To su frekvencije različitih bolesti, alergena, mikroorganizama, teških metala, komponenti hrane, kozmetike i drugih štetnih faktora iz spoljašnje sredine.

Biorezonantna terapija

Biorezonantna terapija